Spotkanie z Wicewojewodą Pomorskim

W dniu 09.07.2021 r. w Gdańsku doszło do spotkania Pana Mariusza Łuczyka Wicewojewody Pomorskiego z Panią Kingą Sass Dyrektorem Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku. Rozmawiano o trudnej sytuacji w pozyskaniu odpowiedniej ilości krwi dla celów klinicznych.