Spotkanie Dyrektora Centrum ze Starostą Lęborskim.