Spotkanie Dyrektora Centrum z Prezesem Drutex S. A.

W dniu 10.05.2022 roku w Bytowie odbyło się spotkanie Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku
Pani Kingi Sass z Prezesem firmy Drutex S.A. Panem Leszkiem Gierszewskim. W spotkaniu uczestniczyli Wiceprezes firmy Drutex S.A. Pani Kamila Newlin–Łukowicz oraz Koordynator ds. Promocji w RCKiK w Słupsku Pan Edward Müller. Podczas wizyty omówiono promocję Honorowego Krwiodawstwa oraz zasady i strategię współpracy na rzecz Krwiodawców.

Prezes Drutex S.A. Pan Leszek Gierszewski, Dyrektor RCKiK w Słupsku Pani Kinga Sass

Wiceprezes Drutex S.A. Pani Kamila Newlin-Łukowicz, Prezes Drutex S.A. Pan Leszek Gierszewski,
Dyrektor RCKiK w Słupsku Pani Kinga Sass, Koordynator ds. Promocji w RCKiK w Słupsku Pan Edward Müller