Od lewej: Nadleśniczy Sławomir Piątkowski, Dyrektor Delegatury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Maria Matuszewska, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, rzecznik prasowy rządu Piotr Müller, Dyrektor RCKiK w Słupsku Kinga Sass

Od lewej: Nadleśniczy Sławomir Piątkowski, Dyrektor Delegatury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Maria Matuszewska, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, rzecznik prasowy rządu Piotr Müller, Dyrektor RCKiK w Słupsku Kinga Sass

Od lewej: Nadleśniczy Sławomir Piątkowski, Dyrektor Delegatury Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Maria Matuszewska, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, rzecznik prasowy rządu Piotr Müller, Dyrektor RCKiK w Słupsku Kinga Sass