ROCZNICA ŚMIERCI PATRONA CENTRUM KRWIODAWSTWA

W dniu  2.04 b.r. w rocznicę śmierci Jana Pawła II  złożono kwiaty pod pomnikiem Patrona Centrum Krwiodawstwa w Słupsku. Wiązankę złożyli : Kierownik Sekcji Organizacyjnej – Magdalena Żynis, Aleksandra Żydyk, Edward Müller członek Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych.

.