Zakończone

Ogło­sze­nie z dnia 21.05.2024 o II przetargu na sprzedaż używanego ana­li­za­to­ra au­to­ma­tycz­ne­go Techno Twin Station rok produkcji 2007

Ogłoszenie

Zamknięcie przetargu

 

Ogło­sze­nie z dnia 08.05.2024 o I przetargu na sprzedaż używanego ana­li­za­to­ra au­to­ma­tycz­ne­go Techno Twin Station rok produkcji 2007

Ogłoszenie

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

Zamknięcie przetargu