Zakończone 2015

30/2015 Dostawa mikropłytek oraz materiałów zużywalnych do archiwizacji próbek osocza

29/2015 Dostawa odczynników – krwinek wzorcowych do technik manualnych

28/2015 Usługa sprzątania i utrzymania czystości w obiekcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku

27/2015 Dostawa odczynników i krwinek wzorcowych do badań techniką mikrokolumnową

26/2015 Usługa ochrony obiektu i mienia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku

25/2015 Dostawa odczynników – krwinek wzorcowych do technik manualnych

24/2015 Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora

23/2015 Zakup nowego samochodu do transportu krwi i jej składników

22/2015 Dostawa mikrokuwet, krwi kontrolnej, oraz materiałów zużywalnych do aparatów EKF Hemo-Control Manager

21/2015 Dostawa, montaż, uruchomienie i utrzymanie systemu monitoringu temperatur

20/2015 Zakup nowego samochodu do transportu krwi i jej składników

19/2015 Dostawa specjalistycznego Samochodu osobowo – dostawczego do transportu krwi i jej składników

18/2015 Dostawa specjalistycznego Samochodu osobowo – dostawczego do transportu krwi i jej składników

Unieważnienie ogłoszenia o II przetargu na sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Astra (po wypadku)
Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Astra (po wypadku)

Zdjęcie 1 – Opel Astra
Zdjęcie 2 – Opel Astra
Unieważnienie ogłoszenia na sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Astra (po wypadku)
Ogłoszenie o I przetargu na sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Astra (po wypadku)

 

17/2015 Dostawa filtrów do usuwania leukocytów i mikroagregatów z koncentratów krwinek czerwonych z pojemnikiem odbiorczym oraz nożyków TSCD do zgrzewarek

16/2015 Zakup paliw w systemie bezgotówkowym do samochodów służbowych Zamawiającego

15/2015 Dostawa probówek próżniowych

14/2015 Dostawa licznika zgrzewów do jałowego łączenia drenów wraz z dzierżawą zgrzewarki oraz krioodczynnika DMSO

13/2015 Dostawa sprzętu komputerowego

12/2015 Dostawa urządzenia do rozmrażania osocza

11/2015 Dostawa, instalacja i podłączenie fabrycznie nowego serwera do istniejącego w RCKiK w Słupsku systemu Banku Krwi autorstwa ASSECO Poland S.A.

10/2015 Dzierżawa przenośnej komory chłodniczej

09/2015 Dostawa odczynników monoklonalnych oraz odczynników poliklonalnch i lektyn do oznaczania antygenów układów grupowych krwinek czerwonych

08/2015 Dostawa tonerów, tuszy oraz artykułów papierniczych i biurowych

07/2015 Dostawa krioodczynnika DMSO, pojemników transferowych o pojemności 600 ml oraz filtrów do usuwania leukocytów z koncentratów krwinek płytkowych z pojemnikiem odbiorczym do jałowego łączenia drenów

06/2015 Świadczenie usług serwisowych oprogramowania BANK KRWI

05/2015 Wykonywanie badań dla 18 000 próbek donacji w celu wykrycia obecności RNA HAV i DNA B19 metodami NAT

04/2015 Dostawa probówek próżniowych, drobnego sprzętu laboratoryjnego przylepców oraz rękawic

03/2015 Dostawa czekolad oraz wafli w polewie czekoladowej

02/2015 Dostawa czekolad, wafli w polewie czekoladowej oraz wody mineralnej, kawy herbaty i cukru

01/2015 Dostawa odczynników i krwinek wzorcowych do badań techniką mikrokolumnową oraz nakłuwaczy do pobierania krwi z drenów