Zakończone 2016

23/2016Dostawa odczynników do badań dla pacjentów z zakresu serologii grup krwi mikrometodą kolumnową oraz dostawa krwinek wzorcowych (stężonych)

22/2016Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonania czynnika VIII i Fibrynogenu

21/2016Dostawa liczników zgrzewów TSCD do zgrzewarek do jałowego łączenia drenów wraz z dzierżawą zgrzewarki oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonania czynnika VIII i Fibrynogenu

20/2016Dostawa probówek próżniowych, uchwytów oraz igieł dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku.

19/2016Dostawę automatycznych nakłuwaczy do pobierania krwi włośniczkowej z palca

18/2016Dostawa odczynników monoklonalnych oraz odczynników poliklonalnch i lektyny do oznaczania antygenów układów grupowych krwinek czerwonych

17/2016Dostawa zestawów jednorazowego użytku do poboru UKKP wraz z dzierżawą separatorów komórkowych

16/2016Dostawę filtrów do usuwania leukocytów z koncentratów krwinek płytkowych z pojemnikiem odbiorczym i automatycznych nakłuwaczy do pobierania krwi włośniczkowej z palca

15/2016 Dostawa sprzętu komputerowego

14/2016 Dostawa pojemników na odpady medyczne

 

5/2016 DOSTAWA TESTÓW DO BADANIA MARKERÓW WIRUSÓW PRZENOSZONYCH DROGĄ KRWI
tj. testy wirusologiczne HBsAg , testy wirusologiczne anty HCV, testy wirusologiczne anty HIV1/HIV2 oraz testów do wykrywania przeciwciał antygenów krętka bladego do jednoczesnego wykonywania badań seryjnych, pojedynczych, „cito” oraz materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych wraz z dzierżawą aparatury niezbędnej do automatycznego wykonywania badań wraz z podłączeniem aparatury do posiadanego systemu komputerowego BANK KRWI.

 

 

13/2016 Dostawa tonerów i tuszy do RCKiK im. Jana Pawła II w Słupsku

12/2016 Dostawa probówek drobnego sprzętu laboratoryjnego przylepców oraz rękawic

11/2016 Dostawa wody mineralnej, kawy herbaty i cukru

10/2016 Świadczenie usług serwisowych oprogramowania BANK KRWI

Umowa Wzór

9/2016 Dostawa artykułów papierniczych i biurowych

8/2016 Dostawa odczynników, roztworów stosowanych w serologii grup krwi i nakłuwaczy do pobierania krwi z drenów oraz pojemników na odpady medyczne

7/2016 Świadczenie usług serwisowych oprogramowania BANK KRWI

6/2016Wykonywanie badań dla 20 000 próbek donacji w celu wykrycia obecności RNA HAV i DNA B19 metodami NAT

4/2016Dostawa czekolad oraz wafli w polewie czekoladowej

3/2016Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń techniką mikropłytkową oraz oznaczenie antygenu K techniką mikropłytkową na aparacie Techno oraz Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do badań mikrometodą kolumnową w immunologii transfuzjologicznej

2/2016Dostawa pojemników transferowych o pojemności 600 ml.

1/2016 Dostawa oraz zainstalowanie jednej wirówki do preparatyki krwi z chłodzeniem

Formularz cenowy