Aktualne

Ogło­sze­nie z dnia 08.05.2024 o I przetargu na sprzedaż używanego ana­li­za­to­ra au­to­ma­tycz­ne­go Techno Twin Station rok produkcji 2007

Ogłoszenie

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej

 

 

 

Plan postępowań na rok 2023

II ogłoszenie na sprzedaż zamrażarki szokowej

 

Informacja dla wykonawców

Od dnia 1.01.2021 roku wszystkie postępowania, dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca tych postępowań publikowane i przekazywane będą na platformie elektronicznej.

Wejście na platformę poprzez link: https://rckik-slupsk.ezamawiajacy.pl

Wykonawca celem skorzystania z platformy winien z odpowiednim wyprzedzeniem założyć darmowe konto na platformie.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne wsparcie.