POSZERZENIE BEZPŁATNEJ STREFY PARKOWANIA DLA KRWIODAWCÓW

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku informuje, że w dniu 31 marca b.r. Rada Miejska          w Słupsku zmieniła uchwałę dotyczącą rozszerzenia strefy bezpłatnego parkowania dla Honorowych Dawców Krwi.   Zgodnie z nową uchwałą nr XXIX/467/21 wszyscy dawcy na czas oddawania krwi i jej składników będą mogli bezpłatnie parkować przy ulicach Powstańców Warszawskich oraz Partyzantów (na odcinku od ul. Jana Kilińskiego do ul. Armii Krajowej). Każda osoba uprawniona do bezpłatnego parkowania będzie zobowiązania umieścić w widocznym miejsc za przednią szybą pojazdu identyfikator ZIM   ( udostępniony z RCKiK w Słupsku).

O rozszerzenie zasięgu stawki zerowej dla wszystkich dawców wnioskowało RCKiK w Słupsku. Propozycja dotyczyła ulic Partyzantów oraz Szarych Szeregów.

Link do uchwały – http://bip.um.slupsk.pl/rada_miejska/uchwaly_rady_miejskiej/34385.html