Pierwsza ekipa stacjonarnego poboru krwi w Człuchowie

Dziś odbyła się pierwsza ekipa stacjonarnego poboru krwi w Człuchowie. Cieszymy się, że niektórzy Honorowi Dawcy Krwi z Człuchowa i okolic postanowili już dziś podzielić się najcenniejszym darem. Dziękujemy Staroście Powiatu Człuchowskiego Aleksandrowi Gappie, Burmistrzowi Człuchowa Ryszardowi Szybajło, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Danucie Olchówce oraz Człuchowskiemu Stowarzyszeniu Honorowych Dawców Krwi  za zaangażowanie i pomoc w umożliwieniu oddawania krwi w Człuchowie.