OSOCZE OD OZDROWIEŃCÓW

Kto to jest ozdrowieniec?

  1. Osoba u której wykryto wcześniej obecność wirusa SARS-CoV-2 za pomocą badania PCR lub testem antygenowym (może przebyć zakażenie bezobjawowo lub objawowo o różnym stopniu nasilenia objawów COVID-19)
  2. Osoba, która nie miała wcześniej stwierdzonego zakażenia ale obecnie w jej krwi wykrywa się przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w klasie IgG (metodą ilościową), bez konieczności wykonywania badań wymazu z nosogardzieli metodą PCR.

UWAGA – fakt przebycia ciężkiej infekcji dróg oddechowych, bez potwierdzenia patogenu, który spowodował infekcję nie pozwala nam traktować takiej osoby jako ozdrowieńca COVID-19 / SARS-CoV-2.

RCKiK nie zleca wykonywania badań przeciwciał oraz wymazów. Badania są wykonywane na zlecenie lekarzy, którzy sprawują opiekę nad pacjentem w czasie infekcji.

 

Kto może być dawcą osocza?

Wszystkie osoby, które spełniają kryteria kwalifikacji określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz.U.2017 poz. 1741) oraz  dodatkowe kryteria

1. osoby w wieku 18-65 lat, wiek dawcy pierwszorazowego ≥ 60 lat do decyzji lekarza w jednostce publicznej służby krwi

2. osoby, które przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe oraz minęło co najmniej 14 dni od zakończenia objawów/ zakończenia izolacji

3.Przeszły bezobjawowe  zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz minęło 14 dni od zakończenia izolacji (bez wykonywania badań kontrolnych metodą PCR)

4.Osoba, która nie miała stwierdzonego zakażenia, a obecnie w jej krwi wykrywa się przeciwciała przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 u których minął okres co najmniej 14 dni od dodatniego wyniku na obecność przeciwciał

5.UWAGA od dnia 4 stycznia 2021 do odwołania nie będą pobierane próbki na badania przeciwciał anty-HLA. Jak tylko będziemy mieli informacje o wznowieniu badań przez IHiT w Warszawie niezwłocznie o tym poinformujemy.

6.Dawca musi wyrazić pisemną zgodę na zastosowanie osocza w badaniach klinicznych oraz na frakcjonowanie.

 

Jak pobieramy osocze?

Najkorzystniejsze jest trzykrotnie pobranie po 600 ml osocza – zabieg wykonuje się metodą

plazmaferezy i przeprowadzamy go w tygodniowych odstępach. Ponowny zabieg pobrania osocza

metodą plazmaferezy można wykonać przy utrzymującym się odpowiednim poziomie przeciwciał

(skontrolowanym podczas ostatniego oddania).

Jeśli z jakiegoś powodu nie można pobrać osocza w taki sposób możemy pobrać 450 ml krwi pełnej, z której otrzymamy ok 220-230 ml osocza. Ponowny zabieg pobrania krwi pełnej w celu uzyskania osocza można wykonać po 8 tyg. od poprzedniego oddania.

 

Jak przygotować się do oddania osocza?

  • bądź wyspanym
  • w ciągu doby poprzedzającej oddanie osocza wypij około 2 l płynów
  • spożyj lekkostrawny posiłek
  • unikaj nadmiernego wysiłku fizycznego w dniu oddania
  • ogranicz palenie papierosów
  • nie przychodź po spożyciu alkoholu lub innych substancji zmieniających nastrój

 

Kontakt:

Aby oddać osocze metodą plazmaferezy należy zadzwonić do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II  w Słupsku pod numer tel.  59 842-20-21 (rejestracja w godzinach 07:30-14:00) lub skontaktować się z Centrum poprzez adres e-mail: ozdrowiency@krwiodawstwo.slupsk.pl

Na pobranie krwi pełnej, z której możemy uzyskać osocze zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-14:00.

 

Źródło: krwiodawcy.org