Oddaj krew lub jej składniki i odbierz długopis strzykawkę (11.10-31.10.2021)