Obowiązek Informacyjny – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku, ul. Szarych Szeregów 21, 76-200 Słupsk, tel. 59 482 20 21;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@krwiodawstwo.slupsk.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi honorowego dawcy krwi na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i na podstawie Art. 9 ust.2 lit. i, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,;
  • dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym  do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 lat;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania;
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  • podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa: Ustawa o publicznej służbie krwi z dnia 22.08.1997r. z późniejszymi zmianami.