Ogło­sze­nie na sta­no­wi­sko Zastępcy Dyrektora do Spraw Me­dycz­nych