Łączy nas krew która ratuje życie

Akcja Edukacyjna „Łączy nas krew, która ratuje życie” w Szkole Podstawowej nr 8 w Lęborku

W maju i czerwcu 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 8 w Lęborku odbyły się lekcje edukacyjne pod hasłem „Łączy nas krew, która ratuje życie”. We wszystkich  klasach  I -VI  (924 uczniów) zajęcia przeprowadzili wychowawcy klas. Po odtworzeniu filmu edukacyjnego odbyły się pogadanki na temat zasad bezpiecznego oddawania krwi, jej przechowywania i wykorzystania. Podczas lekcji uczniowie rozwiązywali krzyżówki i rebusy będące podsumowaniem wiadomości o Honorowym Krwiodawstwie.

Na zakończenie każdy uczeń otrzymał gadżety i ulotkę informacyjną dla rodziców. Dla rodziców przygotowano także tablice informacyjne.