Jeśli jesteś dawcą z grupą krwi A+, B+, AB+, o+ (1)