Pakiet dla pracodawców

Ogólnopolska akcja promująca honorowe oddawanie krwi, skierowana do firm, została przygotowana w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej “Twoja krew, moje życie”, która jest realizowana w oparciu o program polityki zdrowotnej “Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”.

W ramach akcji zostały przygotowane materiały promocyjne:

– plakat,

– broszura informacyjna,

ulotka informacyjna.

Zainteresowane firmy oraz przedsiębiorców i pracodawców, serdecznie zapraszamy do bezpośredniego kontaktu RCKiK na terenie działalności, w celu ustalenia przekazania potrzebnych materiałów oraz ustalenia ewentualnej akcji zbiórki krwi na terenie działalności firmy.

e-mail: sprawozdania@krwiodawstwo.slupsk.pl, tel. 59 842 20 21-23.

Ulotka
Broszura