Po­dzię­ko­wa­nia od Ministra Sławomira Ga­dom­skie­go