Dyskwalifikacje

Dyskwalifikacja na 14 dni od dnia opuszczenia poniższych krajów (w przypadku gdy na danym terenie występuje malaria czas wydłuża się do 12 miesięcy)

1.Wszystkie kraje znajdujące się poza obszarem Unii Europejskiej

2. Kraje Unii Europejskiej:
-Belgia,
-Bułgaria,
-Hiszpania,
-Holandia
-Islandia
-Luksemburg,
-Malta,
-Rumunia,
-Szwecja.

Dodatkowo w związku z występowaniem transmisji zakażenia Wirusem Zachodniego Nilu (WNV) osoby powracające poniższych terenów są dyskwalifikowane na 28 dni:
-Okręgu Prahova, Konstanca i Buzau w Rumunii
-Grecja ,
-prowincje Turyn i Parma we Włoszech.