Dyrektor Centrum w Gminie Smołdzino

W dniu 30.06.2020 roku Dyrektor Kinga Sass spotkała się z Panem Arkadiuszem Walach Wójtem Gminy Smołdzino. Rozmowy dotyczyły promocji Honorowego Krwiodawstwa. Wójt Gminy wyraził inicjatywę utworzenia klubu HDK PCK przy gminie oraz wyraził chęć uczestniczenia w akcji edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych: klasy 1-3, klasy 4-6, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na temat honorowego krwiodawstwa. Dyrektor Centrum przekazała 16 pakietów promocyjnych dla wszystkich sołectw w gminie. W spotkaniu uczestniczyli Sekretarz Gminy Janusz Dzierzba oraz organizator spotkania z ramienia Centrum Edward Müller.

Serdecznie Zapraszamy wszystkich do zwiedzania https://www.muzeumkluki.pl/