WNIOSEK O POSZERZENIE BEZPŁATNEJ STREFY PARKOWANIA DLA KRWIODAWCÓW

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku złożyło wniosek do Prezydent Miasta Słupska i Przewodniczącej Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie poszerzenia bezpłatnej strefy parkowania dla krwiodawców. Obecnie przepisy Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania zezwalają na bezpłatne parkowanie wyłącznie przy ulicy Powstańców Warszawskich. RCKiK w Słupsku wnosi o zmianę i proponuje rozszerzyć zasięg stawki zerowej dla dawców krwi na ulice Szarych Szeregów i Partyzantów.