SPOTKANIE Z WICESTAROSTĄ LĘBORSKIM

W dniu 15.02.2021 odbyło się spotkanie przedstawicieli Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku z Wicestarostą Lęborskim Panem Edmundem Głombiewskim.
Został ustalony termin wręczenia odznaczeń Zasłużony dla Zdrowia Narodu dla dawców z Lęborka i powiatu lęborskiego oraz zostały omówione wspólne działania promocyjne i organizacyjne mające na celu polepszyć komfort dla dawców oddających krew w Oddziale Terenowym w Lęborku.