5.03.2021- LĘBORK- WRĘCZENIE ODZNACZEŃ HONOROWY DAWCA KRWI- ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU

Dzisiaj na Sali obrad Rady Powiatu Lęborskiego zostały wręczone odznaczenia nadane przez Ministra Zdrowia, Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu  dawcom z powiatu lęborskiego. Odznaczenia zostały wręczone przez Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku, Panią Kingę Sass  i Wicestarostę Powiatu Lęborskiego Pana Edmunda Głombiewskiego.

Odznaczenia mogą otrzymać raz w życiu dawcy, którzy oddali 20 litrów krwi lub jej składników.

Jedenastu wyróżnionych dawców łącznie oddało 282 litry krwi. Wszystkim odznaczonym serdecznie gratulujemy i dziękujemy za Państwa zasługi na rzecz ratowania życia i zdrowia ludzkiego oraz za aktywną działalność w ruchu honorowego krwiodawstwa.