45 lecie Klubu HDK PCK przy Urzędzie Gminy w Dębnicy Kaszubskiej

Dzisiaj w Słupsku odbyła sie Gala z okazji 45- lecia Klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy Urzędzie Gminy w Dębnicy Kaszubskiej.
W gali uczestniczył m.in Prezes Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK Patryk Bianga.
W imieniu Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w gali uczestniczyli Magdalena Żynis i Edward Müller .
Na uroczystości zostały wręczone odznaczenia państwowe oraz Polskiego Czerwonego Krzyża.
Odznaczenia “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” nadane przez Ministra Zdrowia dla dawców, którzy oddali ponad 20 litrów krwi i jej składników z upoważnienia Dyrektora RCKiK w Słupsku wręczyła Magdalena Żynis.
Odznaczeni zostali:
Andrzej Bezulski
Jacek Radziuk
Zbigniew Skępiec
Wszystkim uhonorowanym w tym dniu dawcom dziękujemy za dar życia❤️