Złożenie kwiatów pod obeliskami – Dni Honorowego Krwiodawstwa

W dniu 21 listopada br. delegacja RCKiK w Słupsku w ramach obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa złożyła kwiaty pod obeliskiem PCK ” Dar krwi darem życia – Honorowym Krwiodawcom- Mieszkańcy Słupska” i pod obeliskiem upamiętniającym Janusza Grocholewskiego,  lekarza transfuzjologa, wieloletniego Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku.